Oznámení – prominutí úplaty

Oznámení – prominutí úplaty