Bílé moře Česka

Vytvořit reklamní plakát podporující spotřebu potravin živočišného původu s důrazem na českou produkci potravin, bylo zadání soutěže, kterou vyhlásila Společnost mladých agrárníků ČR za podpory Ministerstva zemědělství. Žáci se úkolu zhostili velmi dobře.