Betlém

Zapojili jsme se do soutěže, kterou vyhlásila Kancelář prezidenta republiky. Zadáním soutěže bylo výtvarně zpracovat betlém. Dívky ze školní družiny použily techniku koláže. Úkolu se zhostily výborně, dílo se vydařilo.