Kategorie: Družina – akce

Finále ZDRAVÁ 5

Do soutěže jsme přihlásili 5 týmů. Zadání bylo jasné. Originálně, kreativně a hlavně zdravě vytvořit a naservírovat svačinku do školy, která se vejde do svačinového boxu. Pokrm mladších dětí musel obsahovat ovoce a zeleninu. Starší žáci měli za úkol upéct muffiny. A tak jsme kuchtili – vážili, odměřovali, míchali, zdobili, servírovali. A potom? Co jsme si navařili, to jsme si snědli. Děkujeme p. kuchařkám...

Lexikon kouzel

Děti ve školní družině vyrobily krásný lexikon kouzel do soutěže, kterou organizoval DDM Osek. Za účast dostaly diplom a sladkou odměnu.

21. 3. 2024 Morana

Dnes jsme se ve školní družině rozloučili s Moranou. Letos si všichni podle své fantazie vyrobili vlastní. Společně jsme šli k místnímu potoku Bouřliváku a každý si tam tu svou hodil sám.

Slavnostní vyhlášení výtvarné soutěže

Děti ze školní družiny se letos opět zúčastnily výtvarné soutěže TOALETA A DŘEZ – TO VÁŽNĚ NENÍ KOŠ!, kterou vyhlásily Severočeské vodovody a kanalizace. Naše práce se umístila na 2. místě ze 148 školních družin. Kvůli špatnému počasí se vyhodnocení soutěže uskutečnilo přímo u nás ve ŠD. Máme velkou radost a děkujeme za krásné ceny. Už teď se těšíme na další ročník.

Příběh o candátu Zoubkovi

S tímto příběhem jsme získali 2. místo v soutěži, kterou vyhlásil SČVAK.

Slavnostní vyhlášení výtvarné soutěže

ŠD se zúčastnila výtvarné soutěže, kterou vyhlásily Severočeské vodovody a kanalizace. Náš příběh o candátu Zoubkovi se mezi 108 družinami umístil na krásném 2. místě. Za odměnu jsme získali výlet do Horní Police u Žandova, kde byl pro nás připravený program s občerstvením, vypouštění ryb do řeky Ploučnice a slavnostní vyhlášení prvních třech míst. Děkujeme organizátorům za krásný zážitek a někdy u vody zase na shledanou!

Finále Zdravá 5

Do soutěže jsme přihlásili 5 čtyřčlenných týmů. Zadání bylo jasné. Originálně, kreativně a zdravě vytvořit a naservírovat svačinku, která musela obsahovat luštěniny, obiloviny, bílkoviny, ovoce a zeleninu. A jak naše kuchaření dopadlo? Na táccích nezbylo nic. Pochutnala si i odborná porota – děti z 1. ročníku, kterou týmy také pozvaly ke stolu.

Vítání občánků

19.4.2023  jsme společně s panem starostou slavnostně přivítali narozená miminka. Žáci si pro ně a jejich rodiče připravili krátké vystoupení a předali jim malý dáreček.

Ukliďme Česko

31.3.2023 jsme se se školní družinou zúčastnili úklidového dne UKLIĎME ČESKO. Rozhodli jsme se vyčistit náš oblíbený les za školou, kam si chodíme hrát, stavíme v něm domečky, sbíráme houby, nosíme zvěři do krmelce něco na zub.

První jarní den – 20.3.

Ve školní družině jsme si společně vyrobili Morenu – paní Zimu. Po krátkém povídání o dřívějších zvycích a rituálech jsme si pustili pohádku – Chaloupka na vršku – Jak se Andulka bála Smrtky. Potom jsme se vypravili k místnímu potoku, abychom se rozloučili se zimním obdobím. Morenu jsme vhodili do potoka, zamávali jsme jí na rozloučenou. Počasí nám přálo, bylo opravdu jarní.