Aktuality

První zvonění školního roku 2021/2022

1. září 2021 se sešli všichni žáci, učitelé, rodiče a zástupci obce před školou, aby společně přivítali nové prvňáčky. Nejprve ke všem promluvil pan starosta Ing. Vítězslav Škuthan. Poprvé zazvonil našim prvňáčkům na zvoneček a popřál nejen jim, ale i ostatním žákům a dospělým mnoho úspěchů v novém školním roce. Poté si vzala slovo paní ředitelka Mgr. Dana Plachá a promluvila ke...

Úplata ŠD školní rok 2021-2022

INFORMACE O NÁSTUPU ŽÁKŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY ZABRUŠANY 1.9.2021

INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ – REŽIM NÁVRATU ZE ZAHRANIČÍ

Souhlas pověřené osoby při testování

Čestné prohlášení zákonného zástupce žáka o pobytu v zahraničí

Informace pro zákonné zástupce žáků ZŠ – režim návratu ze zahraničí

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo dne 8.7.2021 ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení překročení státní hranice České republiky, s účinností od 9.7.2021. Toto ochranné opatření upravuje mimo jiné pravidla pro návrat dětí ze zahraničí.Pro žáky v základních školách platí tato pravidla: pro žáky platí pravidla stejná jako pro všechny osoby vracející se ze zahraničí do doby předložení negativního...

Informace pro zákonné zástupce dětí z MŠ – režim návratu ze zahraničí

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo dne 8.7.2021 ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení překročení státní hranice České republiky, s účinností od 9.7.2021. Toto ochranné opatření upravuje mimo jiné pravidla pro návrat dětí ze zahraničí. Pro děti do 6 let v mateřských školách platí zvláštní pravidla:Návrat ze země s velmi vysokým rizikem nákazy děti do 6 let se nejsou povinny prokázat negativním...

Projekt Kouzelná zahrada

Moje kouzelná Zahrada

Cepíkoviny

10. 6. Cepíkoviny

Dnes k nám přijelo Divadlo M s programem zaměřeným na zdravý životní styl předškolních dětí. Tématem dnešního divadelního představení byl díl třetí: POHYB – HRAJEME SI S CIRKUSEM.