MŠ Zabrušany

Kontakty a provoz

+420 733 537 115

Provoz MŠ je pondělí až pátek
od 6,00 do 16,00 hod.

Zaměstnanci

Dita Vondráková

učitelka MŠ

Lucie Ondrejková

učitelka MŠ

Pavla Homičová

školní asistent

Informace

Momentálně nejsou k dispozici žádné články.

Akce

Charakteristika MŠ Zabrušany

  • Původní Mateřská škola v Zabrušanech byla založena v roce 1928 a sídlila v budově nově postavené školy.
  • V roce 2018 byla vybudovaná nová MŠ v 1. podlaží základní školy.
  • Mateřská škola je jednotřídní, smíšená.
  • Cílem ŠVP pro PV „Rok s Křemílkem a Vochomůrkou“ je nejen výchova dětí k samostatnosti se zapojením rodičovské veřejnosti, ale i vytváření přátelského vztahu mezi dětmi a dospělými, vytvořit u dětí kladný vztah k přírodě, místu kde žijí, ke své vlasti, ekologii a ochraně přírody.

Foto MŠ Zabrušany

Adresa

Základní škola a Mateřská škola Zabrušany
Zabrušany 86
417 71 Zabrušany

Kontaktní formulář

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu.

Celoroční akce - plán

Září

Fotografování
Seznámení všech dětí s prostory, uspořádáním a chodem nové MŠ
Poučení dětí a rodičů o BOZ
Adaptace nových dětí
Pozvolné seznamování s režimem a činnostmi, s interiérem a exteriérem MŠ a ZŠ
Seznámení s chováním a pravidly naší školky
Rozvoj společenského chování (pozdrav, poděkování, oslovení)
Upevňování stravovacích a hygienických návyků
Vést děti k opatrnosti při hře, dbát na úklid hraček
Rozvoj vzájemných vztahů mezi dětmi a učitelkami
Požární poplach

Říjen

S košíkem na houby
Hledání skřítka Podzimníčka
Červený den
Hledání podzimního světýlka

Listopad

Vyletěl si drak
Strašidelný den
Lampionový průvod
Svatý Martin
Ty a já
Bacilů se nebojíme

Prosinec

Mikulášská nadílka
Bílý den
Vánoční zpívání
Vánoční nadílka v MŠ

Leden

Tři králové
Zimní olympiáda
U krmítka
Po stopách lesních zvířátek
Co je to řemeslo

Únor

Voda v přírodě
Jak se čistí naše zoubky
KARNEVAL
Duchcovská růžička - soutěž v recitaci

Březen

MORENA
Máme rádi mláďátka
Zelený den
Společně si zatancujem
Rádi čteme

Duben

Pálení ČARODĚJNIC
Cesta do pravěku
Hledání velikonočního zajíčka
Doprava

Květen

Vlaštovka se vrací
Maminka má svátek
Žlutý den
Fotografování
Výlet
Mrňouskové v trávě

Červen

Den dětí
Rozloučení s předškoláky

Celoroční akce

·         První zvonění – slavnostní zahájení školního roku
·         Focení prvňáčků
·         T-Mobile olympijský běh
·         Hravě o prevenci – preventivní program, 1. část
·         Záložka do knihy spojuje školy – 11. ročník
·         Projekt „72 hodin“
·         Den stromů – školní projekt
·         Kulturní program při vítání občánků v obci
·         Lampionový průvod – sv. Martin
·         Slabikářový den
·         Rozsvícení vánočního stromu v obci
·         Slavnostní předání pololetního vysvědčení žákům 1. ročníku
·         Vzdělávací program Zdravá 5
·         Karneval
·         Preventivní program Hravě o prevenci – 2. část
·         Projekt „Veselé zoubky“ s dm drogerie markt s.r.o.
·         Velikonoční dílna
·         Loučení s Moranou
·         Den otevřených dveří
·         Den Země
·         Pálení čarodějnic
·         Dopravní hřiště
·         Oslava Dne dětí s rodiči
·         Den bez rozvrhu podle přání žáků
·         Školní výlet
·         Vycházka do Duchcova
·         Sportovní školní olympiáda

Projekty

· Projekt Jsem Čech (jednotlivé akce a projektové dny vztahující se k historickým tradicím a zvykům našeho národa)
· Projekt Škola nanečisto (postupné zapojování předškolních dětí z MŠ do akcí pořádaných ZŠ a pomalé seznamování se školou a paní učitelkou)
· Třídění odpadu ve škole - papír, plasty, nápojové kartony, sklo
· Recyklohraní, školní recyklační program - sběr vysloužilých elektrospotřebičů
· Čtení pomáhá – zapojení do charitativního projektu, podpora a rozvoj čtenářské gramotnosti
· Ovoce a zelenina do škol – zapojení do projektu podporujícího zdravé stravování žáků (ovoce, zelenina)
·  Mléko do škol – zapojení do projektu podporujícího zdravé stravování žáků (neochucené mléko)
· Projekt Sazka Olympijský víceboj – podpora sportu a zdravého životního stylu
· Soutěž o největšího čtenáře - podpora čtenářství, čtenářské gramotnosti žáků školy

Ovoce a zelenina do škol

školní projekt
zapojení do projektu podporujícího zdravé stravování žáků (ovoce, zelenina)