Kategorie: MŠ Zabrušany

Karneval

Dne 28.2. jsme měli v MŠ karneval. Děti si v kostýmech společně zatancovaly, zasoutěžily a příjemně se pobavily.

Houbování

Dne 8. 10. proběhl v MŠ projekt Houby, houby, houbičky. Děti se naučily rozpoznávat houby jedlé, nejedlé a jedovaté. Dozvěděly se o jejich významu a použití. Naučily se nové písničky, které doprovázely pohybem. Zahrály si různé pohybové hry, při kterých si závodily a procvičily si obratnost a postřeh. Z brambory a přírodnin si vyrobily krásného hříbka.

Divadlo Šikulka

Dne 10. 10. přijelo do naší školy Divadlo Šikulka, aby dětem zahrálo tři pohádky s mravním ponaučením. Jmenovaly se Líný zajíček, Matýsek a písmenka a Dvě kouzelná slovíčka. Dětem se představení velice líbilo.

Den dětí

V pátek 1.6.2019 jsme s dětmi oslavili Den dětí. DJ Veselá Huba dětem z obou mateřských školek a žákům základní školy připravil odpolední program s vesmírnou tématikou. Děti soutěžily, tančily, plnily vědomostní úkoly. Jako odměnu děti dostaly svítící náramek za prolezení černou dírou, nafukovací balónek a dětský časopis. Po skončení programu si opekly vuřty. Letos byl dětský den netradiční, ale vydařený.

Úplata v MŠ a ŠD

Úplata v MŠ Úplata v ŠD

Jak se čistí naše zuby

Děti hrály námětové hry: „Na zubaře“. Uměly vyjmenovat názvy částí ústní dutiny, nástrojů k čištění zubů a péči o ně. Poslechly si příběh: „Trápení se zoubky“ a povídaly o svých zážitcích u zubaře. Po svačině a obědě si společně vyčistily zuby.

Zimní olympiáda

Dne 7. 1. jsme si zahráli na sportovce. Procvičili jsme si celé tělo. Naučili jsme se názvy zimních sportů a seznámili jsme se s průběhem olympijských her. Nakreslili jsme si olympijské kruhy. Jelikož nebyl sníh, děti si disciplíny splnily v tělocvičně.

Duchcovská růžička

Soutěž v recitaci Duchcovská růžička, kterou organizoval DDM Sluníčko Duchcov, proběhla dne 20.2.2019. Z naší školky přednášelo šest dětí. Všechny děti dostaly za krásný přednes sladkou odměnu.

Tři králové

Tradičně, jako každý rok, jsme byli popřát dětem ze základní školy vše nejlepší do nového roku, zazpívali jsme písničku a obdarovali jsme je vyrobenými záložkami.

Vánoční besídka

19.12.2018 jsme uspořádali pro rodiče a širokou veřejnost vánoční vystoupení dětí z obou mateřských školek a žáků ze základní školy. Na besídku jsme pilně nacvičovali nejen ve výuce, ale přípravě jsme věnovali čas i mimo vyučování. Vánoční atmosféra na nás dýchala ze všech stran. Odměnou za snahu a píli byl pro nás velký potlesk. Fotogalerie