Kategorie: MŠ Zabrušany

Výlet na Doubravku

Dne 17. 9. 2020 jsme byli na výletě v Teplicích. Milý pan řidič nás vyvezl žlutým projížďkovým autobusem, který se dětem moc líbil. Počasí nám přálo, viděli jsme daleko po okolí. Poděkování Děkujeme p. Jarolímkovi za zprostředkování a sponzorování výletu na Doubravku do Teplic.

Úplata MŠ školní rok 2020-2021

Úplata MŠ školní rok 2020-2021

Karneval

Dne 28.2. jsme měli v MŠ karneval. Děti si v kostýmech společně zatancovaly, zasoutěžily a příjemně se pobavily.

Houbování

Dne 8. 10. proběhl v MŠ projekt Houby, houby, houbičky. Děti se naučily rozpoznávat houby jedlé, nejedlé a jedovaté. Dozvěděly se o jejich významu a použití. Naučily se nové písničky, které doprovázely pohybem. Zahrály si různé pohybové hry, při kterých si závodily a procvičily si obratnost a postřeh. Z brambory a přírodnin si vyrobily krásného hříbka.

Divadlo Šikulka

Dne 10. 10. přijelo do naší školy Divadlo Šikulka, aby dětem zahrálo tři pohádky s mravním ponaučením. Jmenovaly se Líný zajíček, Matýsek a písmenka a Dvě kouzelná slovíčka. Dětem se představení velice líbilo.

Den dětí

V pátek 1.6.2019 jsme s dětmi oslavili Den dětí. DJ Veselá Huba dětem z obou mateřských školek a žákům základní školy připravil odpolední program s vesmírnou tématikou. Děti soutěžily, tančily, plnily vědomostní úkoly. Jako odměnu děti dostaly svítící náramek za prolezení černou dírou, nafukovací balónek a dětský časopis. Po skončení programu si opekly vuřty. Letos byl dětský den netradiční, ale vydařený.

Úplata v MŠ a ŠD

Úplata v MŠ Úplata v ŠD

Jak se čistí naše zuby

Děti hrály námětové hry: „Na zubaře“. Uměly vyjmenovat názvy částí ústní dutiny, nástrojů k čištění zubů a péči o ně. Poslechly si příběh: „Trápení se zoubky“ a povídaly o svých zážitcích u zubaře. Po svačině a obědě si společně vyčistily zuby.

Zimní olympiáda

Dne 7. 1. jsme si zahráli na sportovce. Procvičili jsme si celé tělo. Naučili jsme se názvy zimních sportů a seznámili jsme se s průběhem olympijských her. Nakreslili jsme si olympijské kruhy. Jelikož nebyl sníh, děti si disciplíny splnily v tělocvičně.

Duchcovská růžička

Soutěž v recitaci Duchcovská růžička, kterou organizoval DDM Sluníčko Duchcov, proběhla dne 20.2.2019. Z naší školky přednášelo šest dětí. Všechny děti dostaly za krásný přednes sladkou odměnu.