Kategorie: Informace z ředitelny

Přerušení provozu v MŠ

Přerušení provozu MŠ

Organizace prvního školního týdne

Organizace prvního školního týdne

Přijaté děti do MŠ

Oznámení o přijetí MŠ Zabrušany Oznámení o přijetí MŠ Želénky

Úplata v MŠ a ŠD

Úplata v MŠ Úplata v ŠD

Oznámení o přijetí do ZŠ

Oznámení o přijetí do ZŠ

Stanovení úplaty v MŠ

Stanovení úplaty v MŠ

Uzavření MŠ – Velikonoce

Uzavření MŠ – Velikonoce

Uzavření ŠD – Velikonoce

Uzavření ŠD – Velikonoce

Zápis MŠ

Den otevřených dveří Zápis Informace pro rodiče Kritéria  

Den otevřených dveří a zápis do ZŠ

Oznámení-Den otevřených dveří Oznámení-Zápis do ZŠ