Kategorie: Informace z ředitelny

Uzavření ŠD – hlavní prázdniny

Uzavření ŠD – hlavní prázdniny

Přijetí do MŠ

Přijetí do MŠ Zabrušany Přijetí do MŠ Želénky

Úplata školní rok 2020-2021

Úplata MŠ školní rok 2020-2021 Úplata ŠD školní rok 2020-2021 Úplata ŠJ školní rok 2020-2021

Informace pro zákonné zástupce

Informace pro zákonné zástupce – ZŠ Oznámení – vyzvedávání úkolů od 25.5.2020 Informace pro zákonné zástupce – MŠ

Hodnocení žáků od 25.5.-30.6.2020

Hodnocení žáků od 25.5.-30.6.2020

Informace pro zákonné zástupce dětí MŠ

Informace pro zákonné zástupce dětí MŠ Čestné prohlášení

Předběžné informace pro zákonné zástupce žáků o možnosti účastnit se vzdělávacích aktivit v ZŠ od 25.5.2020

Předběžné informace pro zákonné zástupce žáků Závazný dotazník Čestné prohlášení

Zápis do MŠ

Informace pro zákonné zástupce Kritéria k zápisu Čestné prohlášení Dětský očkovací kalendář Žádost o přijetí do MŠ Zabrušany Žádost o přijetí do MŠ Želénky

Oznámení – prominutí úplaty

Oznámení – prominutí úplaty

Předávání úkolů a komunikace

Předávání úkolů a komunikace