ZŠ Zabrušany - Aktuality

Plán akcí

 • První zvonění – slavnostní zahájení školního roku
 • Focení prvňáčků
 • T-Mobile olympijský běh
 • Hravě o prevenci – preventivní program, 1. část
 • Záložka do knihy spojuje školy – 11. ročník
 • Projekt „72 hodin“
 • Den stromů – školní projekt
 • Kulturní program při vítání občánků v obci
 • Lampionový průvod – sv. Martin
 • Slabikářový den
 • Rozsvícení vánočního stromu v obci
 • Slavnostní předání pololetního vysvědčení žákům 1. ročníku
 • Vzdělávací program Zdravá 5
 • Karneval
 • Preventivní program Hravě o prevenci – 2. část
 • Projekt „Veselé zoubky“ s dm drogerie markt s.r.o.
 • Velikonoční dílna
 • Loučení s Moranou
 • Den otevřených dveří
 • Den Země
 • Pálení čarodějnic
 • Dopravní hřiště
 • Oslava Dne dětí s rodiči
 • Den bez rozvrhu podle přání žáků
 • Školní výlet
 • Vycházka do Duchcova
 • Sportovní školní olympiáda    

Školní projekty