naše škola

naše škola

menu

úvodní stránka
základní škola
MŠ Zabrušany
MŠ Želénky
registr oznámení
napište nám
autor stránek

škola v přírodě

Ovoce do škol

naše obec

naše obec

Bezpečná síť
 

základní škola


 

Školní rok 2018 - 2019 začal v pondělí 3. 9. 2018

Ředitelka školy: Mgr. Dana Plachá

Třídní učitelka I. třídy: Mgr. Miluše Vaníková

Třídní učitelka II. třídy: Mgr. Marcela Pavlisová

Ostatní pedagogičtí pracovníci:
Mgr. Jindřiška Zimová – asistent pedagoga
Pavla Homičová - vychovatelka ŠD, školní asistent                                                                               Eva Korálová – asistent pedagoga

Nastoupilo 44 žáků do pěti ročníků. 
Žáci jsou rozděleni do dvou tříd.

I. třída
1. ročník - 6 žáků
2. ročník - 9 žáků

II. třída
3. ročník - 11 žáků 
4. ročník - 6 žáků
5. ročník - 12 žáků

Akce školy

 • První zvonění – slavnostní zahájení školního roku

 • Focení prvňáčků

 • Kulturní program při vítání občánků v obci

 • Projekt „72 hodin“

 • Den stromů – školní projekt

 • Koncert SF v Teplicích

 • Slabikářový den

 • Soutěž a výstava dětských výtvorů – téma Vánoce

 • Lampionový průvod – přivolání Martina na bílém koni (za účasti rodičů)

 • Rozsvícení vánočního stromu v obci

 • Vánoční besídka pro žáky a rodiče

 • Slavnostní předání pololetního vysvědčení žákům 1. ročníku

 • Karneval

 • Vzdělávací program Zdravá 5

 • Loučení s Moranou

 • Velikonoční dílna

 • Velikonoční nadílka

 • Den otevřených dveří

 • Zápis žáků do 1. ročníku

 • Den Země

 • Každoroční spaní ve škole

 • Dopravní hřiště

 • Oslava Dne dětí s rodiči

 • Den s Mysliveckým sdružením Jestřáb Zabrušany

 • Den bez rozvrhu podle přání žáků

 • Školní výlet

 • Návštěva představení 3D kina v Galerii Teplice

 • Sportovní školní olympiáda

 • Vycházka do Duchcova

Celoroční akce a projekty

·         Projekt Jsem Čech (jednotlivé akce a projektové dny vztahující se k historickým tradicím a zvykům našeho národa)
·         Projekt Škola nanečisto (postupné zapojování předškolních dětí z MŠ do akcí pořádaných ZŠ a pomalé seznamování se školou a paní učitelkou)
·         Soutěž ve sběru papíru, plastových lahví a víček – září – červen, firma Suroviny Švarc (celoroční sběr s vyhlášením a odměnou pro tři nejlepší sběrače, možnost zapojení celé rodiny a přátel)
·         Projekt Recyklohraní, školní recyklační program - sběr vysloužilých elektrospotřebičů – 
září – červen
·         Čtení pomáhá – zapojení do charitativního projektu, podpora a rozvoj čtenářské gramotnosti
·         Ovoce a zelenina do škol – zapojení do projektu podporujícího zdravé stravování žáků (ovoce, zelenina)
·         Mléko do škol – zapojení do projektu podporujícího zdravé stravování žáků (neochucené mléko)
·         Projekt Sazka Olympijský víceboj – podpora sportu a zdravého životního stylu


 

úřední e-deska

EU peníze školám

Proškoly.cz

aktivní škola

naše akce

PROJEKT - MÁME RÁDI JEHŇÁTKA

Maškarní karneval

PROJEKT - JAK SE ČISTÍ NAŠE ZOUBKY

PROJEKT - CO JE TO ŘEMESLO 

PROJEKT - PO STOPÁCH LESNÍCH ZVÍŘÁTEK

TŘI KRÁLOVÉ

DIVADLO ŠIKULKA

KLAUN ÁLA

Jungle aréna Most

PROJEKT - TO JSEM JÁ

Týden plný strašidel

Dýňování

Není drak jako drak

Hnědý den

Jablíčkování

Když jsme zdraví, vše nás baví

Bramborový týden

Všichni jsme kamarádi

PROJEKT - STRAŠIDEL SE NEBOJÍME

Můj mazlíček
Strašidlo domácí

MÁME RÁDI ZVÍŘATA

PROJEKT - CESTA
DO PRAVĚKU

Ptačí den

Povídání o domácích zvířátkách

Čarodějnice

Zdravá 5

Zdravá 5

DIVADLO ŠIKULKA

Coolinaření
se Zdravou 5

LOUČENÍ SE ZIMOU

Vynášení Moreny

ZDRAVÁ 5 COLINAŘENÍ

Projekt - máme rádi kůzlátka

Vstávej semínko!

Projekt - Zelený den

Putování za dinosaury

Maškarní karneval

Výrobky únor

Výrobky leden

Bílý den

Den hraček

Výrobky prosinec

Zdobení perníčků

SETKÁNÍ S ČERTEM
A MIKULÁŠEM

Červený den

Přišel k nám anděl

DIVADLO ŠIKULKA

Mikuláš ve školní družině

Co umí déšť a vítr

Výrobky listopad

Výrobky říjen

PROJEKT - PRŠÍ, PRŠÍ, JEN SE LEJE

Pohádka „O pejskovi a kočičce“

PROJEKT - DNES POMÁHÁME

Výrobky září

Kouzelník Waldini

Výrobky duben

Hledání paní Zimy
se slepičkou Pipkou

Loučení s paní Zimou

Cesta za potůčkem

Dopravní den

Bublinková šou