naše škola

naše škola

menu

úvodní stránka
základní škola
MŠ Zabrušany
MŠ Želénky
registr oznámení
napište nám
autor stránek

škola v přírodě

Ovoce do škol

naše obec

naše obec

Bezpečná síť
 

poděkování


Poděkování
Děkujeme paní Kaadenové za vánoční dárky pro děti z MŠ Zabrušany.

Poděkování
Děkujeme panu Antonínu Zárubovi za finanční dar věnovaný Základní škole Zabrušany a Mateřské školce Želénky.

Poděkování
Děkujeme Ing. Marii Vokáčové za drobné dárečky pro děti, žáky a pedagogy.

Poděkování
Děkujeme Mysliveckému sdružení Jestřáb Zabrušany za uspořádání dětského dne.
Děti a žáci ze Základní školy a Mateřské školy Zabrušany

Poděkování
Děkujeme paní Ing. M. Vokáčové za poskytnutý sponzorský dar. Děti z Mateřské školy Zabrušany si vybraly kinetický písek s pískovničkou a bábovkami a děti z Mateřské školy Želénky skluzavku. Moc děkujeme. 

Poděkování
Děkujeme paní Kaadenové za sponzorský dar (rámečky k souboru karet na LOGICO PRIMO a LOGICO PICCOLO).
Děti a učitelky MŠ Zabrušany

Poděkování
Děkujeme paní M. Muknšnáblové za poskytnutý sponzorský dar na Den dětí. Nakoupila dětem občerstvení.
Moc děkujeme

Poděkování
Děkujeme paní Ing. Marii Vokáčové za sponzorský dar, který poskytla žákům naší školy. Koupila koloběžky, které využijeme hlavně na dopravním hřišti. Dále zakoupila podsedáky do školní družiny.
Za všechno ještě jednou moc děkujeme.

Poděkování
Děkujeme Obecnímu úřadu Zabrušany za sponzorský dar, který jsme obdrželi za dobrovolné vstupné ze Dne dětí. Peníze použijeme na akce pro děti a žáky naší školy.

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme firmě Václav Bačík, autodoprava Hudcov, za zakoupení vuřtů na pálení čarodějnice 
v MŠ Želénky

Poděkování
Děkujeme panu Václavu Bačíkovi, autodoprava Hudcov, za finanční dar 5000,- Kč, za který byly nakoupeny vánoční dárky po děti.
                                                                                                       Děti a učitelky z MŠ Želénky

Poděkování
Děkujeme Obecnímu úřadu Zabrušany za sponzorský dar, který jsme obdrželi za dobrovolné vstupné z NECKYÁDY a DĚTSKÉHO DNE. Peníze použijeme na akce pro děti a žáky naší školy.
                                                                                                                              Děkujeme 

Poděkování

Děkujeme za finanční dar 5000,- Kč p. Březinové a Mudr. Košťálovi za finanční dar 5000,- Kč na nákup hraček, pomůcek a pohoštění na akci rozloučení s předškoláky. 
                                                                                                                             MŠ Želénky

Poděkování
Děkujeme paní Ing. M. Vokáčové za poskytnutý sponzorský dar. Do Mateřské školy v Želénkách nakoupila nové hračky a kolečka na pískoviště a do Mateřské školy v Zabrušanech pěknou kuchyňku. Všem dětem ze školek a žákům ze školy přinesla bublifuk, jako dárek ke Dni dětí.
Moc děkujeme

Poděkování
Děkujeme paní M. Muknšnáblové za poskytnutý sponzorský dar na Den dětí. Nakoupila dětem občerstvení.
Moc děkujeme

Poděkování
Děkujeme paní Březinové a paní Kvasničkové za sponzorský dar. Zakoupení špekáčků, párků a dalších potřebných věcí na akci pálení čarodějnice. 
                                                                                                           Děti a učitelky z MŠ Želénky 

Děkujeme paní Margitě Muknšnáblové z Večerky Zabrušany za poskytnutý sponzorský dar – dortíky a pitíčka na slavnostní předávání vysvědčení.
                                                                          Kolektiv Základní školy a Mateřské školy Zabrušany


Děkujeme TJ Baníku Zabrušany za poskytnutý sponzorský dar-fotbalový míč.


Děkujeme paní Petře Vítkové za sponzorský dar – MEDAILE PRO DĚTI.
                                                                                                          Děti a učitelky MŠ Zabrušany

Děkujeme firmě VOMA paní Ing. Marii Vokáčové za poskytnutý sponzorský dar naší škole. 
Peníze byly využity na nákup sladkostí při spaní ve škole.
Moc se nám také líbila nově narozená štěňátka z vlčí stanice VOMA, která nám paní Ing. Vokáčová přinesla ukázat do školy.

Poděkování
Děkujeme za finanční dar 5000,- Kč firmě Autodoprava Václav Bačík Hudcov. Tato částka bude použita na zakoupení vánočních dárků pro děti.
                                                                                                              Děti a učitelky MŠ Želénky
6. 12. 2013

Poděkování
Děkujeme paní Ing. Marii Vokáčové za sponzorský dar, který poskytla dětem z obou mateřských škol. Jsou to 4 odrážedla, která se používají k nácviku v jízdě na kole. Kola dětem předala na dětském dni, který pořádal OÚ Zabrušany. Obě mateřské školy utvořily dvě družstva po pěti závodnících. Ostatní účastníci fandili. Paní Vokáčová měla závod moc pěkně přichystaný. Soutěžící dostali trička s logem, medaile, nafukovací balónky a nechyběla ani sladká odměna.
Za všechno ještě jednou moc děkujeme.

Poděkování
Děkujeme panu Ing.Tomáškovi za sponzorský dar poskytnutý naší škole. Míče na kopanou a vybíjenou, trampolínka umožní žákům aktivní sportovní vyžití v hodinách TV i v mimoškolních činnostech. 
Děkujeme

Žáci a pracovníci školy děkují firmě Šilhánek a syn, a.s. za nový nábytek do školní družiny. Chceme také poděkovat za novou knihovnu a výtvarný stolek, které byly poskytnuty naší škole jako sponzorský dar. Vše je krásně a dokonale zpracované.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poděkování

Ředitelka ZŠ a MŠ Zabrušany a učitelky MŠ Želénky, děkují firmě B.S.p. STAV – panu Romanovi Bačíkovi za finanční dar 5000,- Kč, za který budou zakoupeny hračky pro děti na Vánoce. Přejeme do nového roku mnoho pracovních úspěchů, hodně štěstí, zdraví a rodinné pohody. 
                                                                                                                       Alena Šilhanová
                                                                                                                       Gabriela Wosková
                                                                                                                      učitelky MŠ Želénky
Dne 5. 12. 2012

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poděkování

Učitelky z MŠ Želénky a ředitelka ZŠ a MŠ Zabrušany, děkují firmě Autodoprava - Václav Bačík - Hudcov, za finanční dar 5000,-Kč na vánoční dárky, za který bude zakoupena kuchyňka pro děti do Mateřské školy v Želénkách.
Do nového roku přejeme hodně zdraví, rodinné pohody a mnoho pracovních úspěchů.
                                                                                        Učitelky MŠ Želénky Alena Šilhanová
                                                                                                                     Gabriela Wosková

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poděkování za sponzorský dar
Kolektiv Mateřské školy Zabrušany a Mateřské školy Želénky děkuje sportovcům TJ Baníku Zabrušany a „Obecním chmelařům“ za finanční dar ve výši 1 348,- Kč.
                                               Za kolektiv mateřských škol Mgr. D. Plachá

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Poděkování za sponzorský dar
V Základní škole a Mateřské škole Zabrušany máme od května za vchodovými dveřmi novou čistící rohož. Za její zakoupení děkujeme Hasičskému obchodnímu centru v Teplících.
                                    Kolektiv Základní a Mateřské školy Zabrušany

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Děkujeme rodičům Adélky Březinové za zakoupení vuřtů, tácků 
a dalších potřebných věcí na Čarodějnický den.
                                               kolektiv MŠ Želénky a ředitelství školy 

 

úřední e-deska

EU peníze školám

Proškoly.cz

aktivní škola

naše akce

PROJEKT - MÁME RÁDI JEHŇÁTKA

Maškarní karneval

PROJEKT - JAK SE ČISTÍ NAŠE ZOUBKY

PROJEKT - CO JE TO ŘEMESLO 

PROJEKT - PO STOPÁCH LESNÍCH ZVÍŘÁTEK

TŘI KRÁLOVÉ

DIVADLO ŠIKULKA

KLAUN ÁLA

Jungle aréna Most

PROJEKT - TO JSEM JÁ

Týden plný strašidel

Dýňování

Není drak jako drak

Hnědý den

Jablíčkování

Když jsme zdraví, vše nás baví

Bramborový týden

Všichni jsme kamarádi

PROJEKT - STRAŠIDEL SE NEBOJÍME

Můj mazlíček
Strašidlo domácí

MÁME RÁDI ZVÍŘATA

PROJEKT - CESTA
DO PRAVĚKU

Ptačí den

Povídání o domácích zvířátkách

Čarodějnice

Zdravá 5

Zdravá 5

DIVADLO ŠIKULKA

Coolinaření
se Zdravou 5

LOUČENÍ SE ZIMOU

Vynášení Moreny

ZDRAVÁ 5 COLINAŘENÍ

Projekt - máme rádi kůzlátka

Vstávej semínko!

Projekt - Zelený den

Putování za dinosaury

Maškarní karneval

Výrobky únor

Výrobky leden

Bílý den

Den hraček

Výrobky prosinec

Zdobení perníčků

SETKÁNÍ S ČERTEM
A MIKULÁŠEM

Červený den

Přišel k nám anděl

DIVADLO ŠIKULKA

Mikuláš ve školní družině

Co umí déšť a vítr

Výrobky listopad

Výrobky říjen

PROJEKT - PRŠÍ, PRŠÍ, JEN SE LEJE

Pohádka „O pejskovi a kočičce“

PROJEKT - DNES POMÁHÁME

Výrobky září

Kouzelník Waldini

Výrobky duben

Hledání paní Zimy
se slepičkou Pipkou

Loučení s paní Zimou

Cesta za potůčkem

Dopravní den

Bublinková šou