naše škola

naše škola

menu

úvodní stránka
základní škola
MŠ Zabrušany
MŠ Želénky
registr oznámení
napište nám
autor stránek

škola v přírodě

Ovoce do škol

naše obec

naše obec

Bezpečná síť
 

co škola nabízí


Co škola nabízí
- vyučování v malých skupinách žáků,
- anglický jazyk již od prvního ročníku,
- školní družinu
- plavání pro žáky všech ročníků,
- nově vybavenou počítačovou učebnu,
- interaktivní tabule ve všech třídách
- spolupráci s ZUŠ Duchcov – výuka probíhá v budově naší školy,
- stravování ve vlastní školní jídelně,
- bezplatné zájmové kroužky,
- spolupráci s oběma mateřskými školkami (MŠ Zabrušany a MŠ Želénky),
- projektové dny,
- celoroční akce,
- účast v soutěžích,
- výlety, exkurze, 
- tělocvičnu, 
- školní knihovnu – k dispozici všem žákům,
- školní zahradu vhodnou na využití pěstitelských prací i k relaxu,
- zastřešenou pergolu na výuku venku,
- projekt „Škola nanečisto“ pro budoucí prvňáčky,
- každoroční nocování žáků ve škole,
- akce pro žáky a jejich rodiče (dílny, tradiční akce – lampionový průvod, oslava Dne dětí)
- školní hřiště s průlezkami, pískem a dřevěným domkem na hračky.  


 

úřední e-deska

EU peníze školám

Proškoly.cz

aktivní škola

naše akce

PROJEKT - MÁME RÁDI JEHŇÁTKA

Maškarní karneval

PROJEKT - JAK SE ČISTÍ NAŠE ZOUBKY

PROJEKT - CO JE TO ŘEMESLO 

PROJEKT - PO STOPÁCH LESNÍCH ZVÍŘÁTEK

TŘI KRÁLOVÉ

DIVADLO ŠIKULKA

KLAUN ÁLA

Jungle aréna Most

PROJEKT - TO JSEM JÁ

Týden plný strašidel

Dýňování

Není drak jako drak

Hnědý den

Jablíčkování

Když jsme zdraví, vše nás baví

Bramborový týden

Všichni jsme kamarádi

PROJEKT - STRAŠIDEL SE NEBOJÍME

Můj mazlíček
Strašidlo domácí

MÁME RÁDI ZVÍŘATA

PROJEKT - CESTA
DO PRAVĚKU

Ptačí den

Povídání o domácích zvířátkách

Čarodějnice

Zdravá 5

Zdravá 5

DIVADLO ŠIKULKA

Coolinaření
se Zdravou 5

LOUČENÍ SE ZIMOU

Vynášení Moreny

ZDRAVÁ 5 COLINAŘENÍ

Projekt - máme rádi kůzlátka

Vstávej semínko!

Projekt - Zelený den

Putování za dinosaury

Maškarní karneval

Výrobky únor

Výrobky leden

Bílý den

Den hraček

Výrobky prosinec

Zdobení perníčků

SETKÁNÍ S ČERTEM
A MIKULÁŠEM

Červený den

Přišel k nám anděl

DIVADLO ŠIKULKA

Mikuláš ve školní družině

Co umí déšť a vítr

Výrobky listopad

Výrobky říjen

PROJEKT - PRŠÍ, PRŠÍ, JEN SE LEJE

Pohádka „O pejskovi a kočičce“

PROJEKT - DNES POMÁHÁME

Výrobky září

Kouzelník Waldini

Výrobky duben

Hledání paní Zimy
se slepičkou Pipkou

Loučení s paní Zimou

Cesta za potůčkem

Dopravní den

Bublinková šou