naše škola

naše škola

menu

úvodní stránka
základní škola
MŠ Zabrušany
MŠ Želénky
registr oznámení
napište nám
autor stránek

škola v přírodě

Ovoce do škol

naše obec

naše obec

Bezpečná síť
 

akce + fotografie


PROJEKT - DOPRAVA
18. 4. 2018

VÝTVARNÁ ČINNOST
SEMAFOR
• tempera
• lepení barevných koleček
• určování barev a tvarů
• dokreslování a dolepování detailů obličeje

KOMUNIKACE
• rozhovor u obrázků – určování názvů dopravních prostředků
- rozlišení – po čem jezdí, motorová, osobní, dopravní, atd.
• četba příběhu: „Na chodníku“
• dechová cvičení - TÚÚÚ

SMYSLY
• ZRAK – „Na autobus“
• HMAT - „Dopravní prostředky“

KONSTRUKTIVNÍ ČINNOSTI
• stavba silnic, železnic
• dodržování pravidel
• MAGNETICKÁ SKLÁDAČKA - stavby z geometrických tvarů, určování barev
- auto, vlak, letadlo

POHYBOVÉ HRY
• „Na barevná auta“ - procvičování barev, reakce na zrakový signál, běh s vyhýbáním
• „Na vlak“ – chůze za vedoucím dítětem v zástupu
- reakce na rytmus bubínku – pomalu, rychle
• „Na semafory“ - reakce na barevný signál
• „Na traktory“
• „Reaguj na terčík“ - jedeme, stojíme, couváme
• „Na chodce“ - chování na hřišti, na chodníku, na silnici
POHYBOVÉ HŘÍČKY
• „Vláček“
• „Na výlet“

ZPĚV
• nácvik písně „Auto“ a „Vlak“

POBYT VENKU
• jízda na kolech, odrážedlech, koloběžkách - před budovou MŠ
• procvičování odvahy, rovnováhy, orientace v prostoru, pravo-levá orientace
• jízda mezi kuželkami
 

úřední e-deska

EU peníze školám

Proškoly.cz

aktivní škola

naše akce

PROJEKT - MÁME RÁDI JEHŇÁTKA

Maškarní karneval

PROJEKT - JAK SE ČISTÍ NAŠE ZOUBKY

PROJEKT - CO JE TO ŘEMESLO 

PROJEKT - PO STOPÁCH LESNÍCH ZVÍŘÁTEK

TŘI KRÁLOVÉ

DIVADLO ŠIKULKA

KLAUN ÁLA

Jungle aréna Most

PROJEKT - TO JSEM JÁ

Týden plný strašidel

Dýňování

Není drak jako drak

Hnědý den

Jablíčkování

Když jsme zdraví, vše nás baví

Bramborový týden

Všichni jsme kamarádi

PROJEKT - STRAŠIDEL SE NEBOJÍME

Můj mazlíček
Strašidlo domácí

MÁME RÁDI ZVÍŘATA

PROJEKT - CESTA
DO PRAVĚKU

Ptačí den

Povídání o domácích zvířátkách

Čarodějnice

Zdravá 5

Zdravá 5

DIVADLO ŠIKULKA

Coolinaření
se Zdravou 5

LOUČENÍ SE ZIMOU

Vynášení Moreny

ZDRAVÁ 5 COLINAŘENÍ

Projekt - máme rádi kůzlátka

Vstávej semínko!

Projekt - Zelený den

Putování za dinosaury

Maškarní karneval

Výrobky únor

Výrobky leden

Bílý den

Den hraček

Výrobky prosinec

Zdobení perníčků

SETKÁNÍ S ČERTEM
A MIKULÁŠEM

Červený den

Přišel k nám anděl

DIVADLO ŠIKULKA

Mikuláš ve školní družině

Co umí déšť a vítr

Výrobky listopad

Výrobky říjen

PROJEKT - PRŠÍ, PRŠÍ, JEN SE LEJE

Pohádka „O pejskovi a kočičce“

PROJEKT - DNES POMÁHÁME

Výrobky září

Kouzelník Waldini

Výrobky duben

Hledání paní Zimy
se slepičkou Pipkou

Loučení s paní Zimou

Cesta za potůčkem

Dopravní den

Bublinková šou