naše škola

naše škola

menu

úvodní stránka
základní škola
MŠ Zabrušany
MŠ Želénky
registr oznámení
napište nám
autor stránek

škola v přírodě

Ovoce do škol

naše obec

naše obec

Bezpečná síť
 

akce + fotografie


PROJEKT - MÁME RÁDI JEHŇÁTKA
14. 3. 2018

VÝTVARNÁ A PRACOVNÍ ČINNOST
OVEČKA
• stříhání
• lepení 
• skládání do celku
• dokreslování detailů
• určování počtu - kytičky

KOMUNIKACE
• rozhovor u obrázků o způsobu života oveček, jejich strava, využití, péče o ně
• básnička: „Šel Janeček na kopeček“
• četba bajky: „Vlk a beránek“
• obohacování se o nová slova: bača, pastevec, ovčín, atd.

SMYSLY
• sluchová: „Kde je zatoulaná ovečka?“
• 
ZPĚV
• nácvik písně s pohybem: „Pásla ovečky“
• nácvik písně: „Běžela ovečka“

MATEMATICKÁ PREGRAMOTNOST
• „Krmení oveček“ – určování počtu, barev

POHYB
POHYBOVÉ HŘÍČKY
• „Ovečky“ 

POHYBOVÉ HRY
• „Na ovečky a vlka“ 
• „Na baču“ – děti reagují na pokyn: Ovečky do řady, do zástupu, lehněte si, atd.
 

úřední e-deska

EU peníze školám

Proškoly.cz

aktivní škola

naše akce

PROJEKT - MÁME RÁDI JEHŇÁTKA

Maškarní karneval

PROJEKT - JAK SE ČISTÍ NAŠE ZOUBKY

PROJEKT - CO JE TO ŘEMESLO 

PROJEKT - PO STOPÁCH LESNÍCH ZVÍŘÁTEK

TŘI KRÁLOVÉ

DIVADLO ŠIKULKA

KLAUN ÁLA

Jungle aréna Most

PROJEKT - TO JSEM JÁ

Týden plný strašidel

Dýňování

Není drak jako drak

Hnědý den

Jablíčkování

Když jsme zdraví, vše nás baví

Bramborový týden

Všichni jsme kamarádi

PROJEKT - STRAŠIDEL SE NEBOJÍME

Můj mazlíček
Strašidlo domácí

MÁME RÁDI ZVÍŘATA

PROJEKT - CESTA
DO PRAVĚKU

Ptačí den

Povídání o domácích zvířátkách

Čarodějnice

Zdravá 5

Zdravá 5

DIVADLO ŠIKULKA

Coolinaření
se Zdravou 5

LOUČENÍ SE ZIMOU

Vynášení Moreny

ZDRAVÁ 5 COLINAŘENÍ

Projekt - máme rádi kůzlátka

Vstávej semínko!

Projekt - Zelený den

Putování za dinosaury

Maškarní karneval

Výrobky únor

Výrobky leden

Bílý den

Den hraček

Výrobky prosinec

Zdobení perníčků

SETKÁNÍ S ČERTEM
A MIKULÁŠEM

Červený den

Přišel k nám anděl

DIVADLO ŠIKULKA

Mikuláš ve školní družině

Co umí déšť a vítr

Výrobky listopad

Výrobky říjen

PROJEKT - PRŠÍ, PRŠÍ, JEN SE LEJE

Pohádka „O pejskovi a kočičce“

PROJEKT - DNES POMÁHÁME

Výrobky září

Kouzelník Waldini

Výrobky duben

Hledání paní Zimy
se slepičkou Pipkou

Loučení s paní Zimou

Cesta za potůčkem

Dopravní den

Bublinková šou