naše škola

naše škola

menu

úvodní stránka
základní škola
MŠ Zabrušany
MŠ Želénky
registr oznámení
napište nám
autor stránek

škola v přírodě

Ovoce do škol

naše obec

naše obec

Bezpečná síť
 

akce + fotografie


PROJEKT - HLEDÁNÍ SKŘÍTKA PODZIMNÍČKA
13. 10. 2017

VÝTVARNÁ ČINNOST
SKŘÍTEK PODZIMNÍČEK
• společná práce
• práce s přírodním materiálem
• určování názvů a barev přírodnin

KOMUNIKACE
• vyprávění - „O skřítkovi Podzimníčkovi“ - znaky podzimu
• lesní stromy, jejich plody, houby
• lesní zvěř - určování názvů podle obrázků, příprava na zimu
• poslech příběhu: „Skřítek Péťa na návštěvě u veverek“ 

ZPĚV
• zpěv písně doprovázený pohybem: „Podzim“, „Ježek“

SMYSLY
• Hledání skřítka – orientace v prostoru, zraková hra

MANIPULACE S PŘEDMĚTY
• třídění přírodního materiálu – ŽALUDY, KAŠTANY, ŠÍPKY, LISTY

POHYB
• chůze lesem, překonávání překážek, podlézání prolézání, přeskakování, krmení zvířátek 
POHYBOVÁHRA
• „Na ježka“
• „Na medvěda“
• „Na skřítka a kouzelnou hůlku“ 

POBYT VENKU
• orientace v prostoru, hledání cesty
• sbírání listí na hromadu – Domeček pro ježka
• určování hub, rostlin, stromů a plodů
• pozorování změn v lese
• hledání skřítka Podzimníčka a pokladu
 

úřední e-deska

EU peníze školám

Proškoly.cz

aktivní škola

naše akce

PROJEKT - MÁME RÁDI JEHŇÁTKA

Maškarní karneval

PROJEKT - JAK SE ČISTÍ NAŠE ZOUBKY

PROJEKT - CO JE TO ŘEMESLO 

PROJEKT - PO STOPÁCH LESNÍCH ZVÍŘÁTEK

TŘI KRÁLOVÉ

DIVADLO ŠIKULKA

KLAUN ÁLA

Jungle aréna Most

PROJEKT - TO JSEM JÁ

Týden plný strašidel

Dýňování

Není drak jako drak

Hnědý den

Jablíčkování

Když jsme zdraví, vše nás baví

Bramborový týden

Všichni jsme kamarádi

PROJEKT - STRAŠIDEL SE NEBOJÍME

Můj mazlíček
Strašidlo domácí

MÁME RÁDI ZVÍŘATA

PROJEKT - CESTA
DO PRAVĚKU

Ptačí den

Povídání o domácích zvířátkách

Čarodějnice

Zdravá 5

Zdravá 5

DIVADLO ŠIKULKA

Coolinaření
se Zdravou 5

LOUČENÍ SE ZIMOU

Vynášení Moreny

ZDRAVÁ 5 COLINAŘENÍ

Projekt - máme rádi kůzlátka

Vstávej semínko!

Projekt - Zelený den

Putování za dinosaury

Maškarní karneval

Výrobky únor

Výrobky leden

Bílý den

Den hraček

Výrobky prosinec

Zdobení perníčků

SETKÁNÍ S ČERTEM
A MIKULÁŠEM

Červený den

Přišel k nám anděl

DIVADLO ŠIKULKA

Mikuláš ve školní družině

Co umí déšť a vítr

Výrobky listopad

Výrobky říjen

PROJEKT - PRŠÍ, PRŠÍ, JEN SE LEJE

Pohádka „O pejskovi a kočičce“

PROJEKT - DNES POMÁHÁME

Výrobky září

Kouzelník Waldini

Výrobky duben

Hledání paní Zimy
se slepičkou Pipkou

Loučení s paní Zimou

Cesta za potůčkem

Dopravní den

Bublinková šou