naše škola

naše škola

menu

úvodní stránka
základní škola
MŠ Zabrušany
MŠ Želénky
registr oznámení
napište nám
autor stránek

škola v přírodě

Ovoce do škol

naše obec

naše obec

Bezpečná síť
 

akce + fotografie


PROJEKT - OD POTŮČKU DO MOŘE
7. 2. 2018

VÝTVARNÁ ČINNOST
DÉŠŤ
• malba vodovými barvami
• lepení mraků z papíru
• prstová technika

KOMUNIKACE
• rozhovor u obrázků – koloběh vody + POKUS – skupenství vody
• poslech příběhu: „Nový deštník“ 

HUDEBNÍ ČINNOSTI
• nácvik písně „Deštík“ - doprovod s pohybem
• hra – „Na ztracenou melodii “ – píseň: „Prší, prší“
• nácvik písně s pohybem: „Pláče vodníček“

KONSTRUKTIVNÍ ČINNOSTI
• stavba z molitanových kostek – ZÁMEK, CHATRČ

DRAMATIZACE
• poslech a dramatizace pohádky: „O rybáři a rybce“ – hry s padákem

POHYB
• „Přeskakování kaluží“ - procvičení skoků snožmo přes překážku
• „Házení kamínků do rybníka“ - hod herním a dolním obloukem
POHYBOVÉ HRY
• „Na déšť a slunce“ 
POHYBOVÉ HŘÍČKY
• „Voděnka“ – cvičí podle vzoru
PADÁK
• „Prší, prší“ - společná manipulace s padákem
• podbíhá padák, sbírá rybky (PET víčka), reakce na signál
• PH – „Na vodníka“
• TH – „Víly tančí na vodní hladině“ – cvičení se stuhou při hudbě
• „Na rybí domečky“ – určování barev
 

úřední e-deska

EU peníze školám

Proškoly.cz

aktivní škola

naše akce

PROJEKT - MÁME RÁDI JEHŇÁTKA

Maškarní karneval

PROJEKT - JAK SE ČISTÍ NAŠE ZOUBKY

PROJEKT - CO JE TO ŘEMESLO 

PROJEKT - PO STOPÁCH LESNÍCH ZVÍŘÁTEK

TŘI KRÁLOVÉ

DIVADLO ŠIKULKA

KLAUN ÁLA

Jungle aréna Most

PROJEKT - TO JSEM JÁ

Týden plný strašidel

Dýňování

Není drak jako drak

Hnědý den

Jablíčkování

Když jsme zdraví, vše nás baví

Bramborový týden

Všichni jsme kamarádi

PROJEKT - STRAŠIDEL SE NEBOJÍME

Můj mazlíček
Strašidlo domácí

MÁME RÁDI ZVÍŘATA

PROJEKT - CESTA
DO PRAVĚKU

Ptačí den

Povídání o domácích zvířátkách

Čarodějnice

Zdravá 5

Zdravá 5

DIVADLO ŠIKULKA

Coolinaření
se Zdravou 5

LOUČENÍ SE ZIMOU

Vynášení Moreny

ZDRAVÁ 5 COLINAŘENÍ

Projekt - máme rádi kůzlátka

Vstávej semínko!

Projekt - Zelený den

Putování za dinosaury

Maškarní karneval

Výrobky únor

Výrobky leden

Bílý den

Den hraček

Výrobky prosinec

Zdobení perníčků

SETKÁNÍ S ČERTEM
A MIKULÁŠEM

Červený den

Přišel k nám anděl

DIVADLO ŠIKULKA

Mikuláš ve školní družině

Co umí déšť a vítr

Výrobky listopad

Výrobky říjen

PROJEKT - PRŠÍ, PRŠÍ, JEN SE LEJE

Pohádka „O pejskovi a kočičce“

PROJEKT - DNES POMÁHÁME

Výrobky září

Kouzelník Waldini

Výrobky duben

Hledání paní Zimy
se slepičkou Pipkou

Loučení s paní Zimou

Cesta za potůčkem

Dopravní den

Bublinková šou