Kategorie: ZŠ Zabrušany

První zvonění

V úterý 1. září 2020 se sešli všichni žáci, učitelé, rodiče a zástupci Obce Zabrušany před školou, aby společně přivítali nové prvňáčky. Nejprve krátce promluvil ke všem zúčastněným pan starosta Ing. Vítězslav Škuthan a popřál krásný a úspěšný školní rok. Poprvé pak zazvonil zvonečkem hlavně prvňáčkům. Poté si vzala slovo paní ředitelka Mgr. Dana Plachá a promluvila ke všem...

Vysvědčení

Vysvědčení

Školní rok 2019/2020 se kvůli uzavření škol v mnohém lišil od ostatních školních let. Bohužel, situace byla neobvyklá, museli jsme se s ní všichni vyrovnat. Díky dobré spolupráci všech kolegů, žáků i rodičů jsme toto pololetí úspěšně zvládli. 26. června jsme se společně viděli po velmi dlouhé době. Sešli jsme se ve školní jídelně, kde jsme se rozloučili s žáky...

Stránky k procvičování učiva z domova pro všechny ročníky

https://skolakov.eu/ https://www.matika.in/cs/ https://www.gramar.in/cs/ https://www.umimecesky.cz/ https://www.umimematiku.cz/ https://www.umimeanglicky.cz/ www.ucebnice-online.cz http://www.matyskova-matematika.cz/ https://www.proskoly.cz/      (přihlašovací údaje mají žáci v žákovských knížkách)

Duchcovská růžička

26.2.2020 se dívky z naší školy zúčastnily recitační soutěže Duchcovská růžička. Sklidily velký úspěch. Z devíti soutěžících čtyři postoupily do okresního kola: Pavla Podholová, Tereza Vítková, Karolína Janušová, Šárka Škuthanová. Děkujeme všem dívkám, že nás úspěšně reprezentovaly a držíme jim palce v dalším kole.

Slavnostní předávání pololetního vysvědčení

Ve čtvrtek 30.1.2020 čekalo žáky všech ročníků slavnostní zakončení prvního pololetí školního roku 2019/2020. Vysvědčení jsme předávali ve školní družině. Přišli se na nás podívat předškoláci z mateřských škol, kteří si na svůj velký den musí ještě počkat. Prvňáčkové dostali své první vysvědčení v životě a diplom za to, v čem jsou opravdu dobří nebo dokonce nejlepší. Po rozdání vysvědčení a zhodnocení prvního půlroku...

Vánoční výtvarná soutěž

V listopadu jsme vyhlásili výtvarnou soutěž pro rodiče a žáky. Zadáním bylo jakýmkoliv způsobem vytvořit vánoční stromeček. Jak se díla vydařila, vidíte ve fotogalerii pod článkem. Jelikož porota nedokázala rozhodnout o vítězi, ocenila všechny zúčastněné. Děkujeme všem, kteří se snažili a svým vánočním stromečkem přispěli k výzdobě školy.

Vánoční besídka 2019

Bádání o vodě

Ve středu 11. prosince 2019 jsme převzali novou učební pomůcku pod názvem Bádání o vodě. Děkujeme tímto Severočeské vodárenské společnosti a.s. za zajímavou vyučovací hodinu, při které nám byla pomůcka předvedena. Dozvěděli jsme se něco o úpravě vody, zkusili jsme si několik pokusů a sadu jsme si převzali.

Slabikářový den

18.11. byl pro naše prvňáčky slavnostní den. Paní učitelka pozvala všechny rodiče, aby jim oznámila, že se jejich děti staly čtenáři. Žáci v jedné vyučovací hodině českého jazyka předvedli rodičům, jaké úsilí vynaložili od začátku školního roku. Vše začalo říkankami na jednotlivá písmenka, pokračovalo slabikováním, skládáním, psaním do písanek. A dnes -18. 11. 2019 přečetli z tabule první věty. Za své...

Lampiónový průvod

U příležitosti svátku svatého Martina jsme uspořádali tradiční lampiónový průvod pro žáky školy, děti z obou mateřských škol a veřejnost. Někteří žáci si vyrobili lampión ve školní družině, ostatní si přinesli vlastní. V 16,30 h jsme se sešli všichni před školou. Rozsvítili jsme si lampióny a vydali jsme se za Martinem na bílém koni. Cestu nám označovaly lucerničky. Došli jsme až...