Kategorie: ZŠ Zabrušany

Vánoční výtvarná soutěž

V listopadu jsme vyhlásili výtvarnou soutěž pro rodiče a žáky. Zadáním bylo jakýmkoliv způsobem vytvořit vánoční stromeček. Jak se díla vydařila, vidíte ve fotogalerii pod článkem. Jelikož porota nedokázala rozhodnout o vítězi, ocenila všechny zúčastněné. Děkujeme všem, kteří se snažili a svým vánočním stromečkem přispěli k výzdobě školy.

Vánoční besídka 2019

Bádání o vodě

Ve středu 11. prosince 2019 jsme převzali novou učební pomůcku pod názvem Bádání o vodě. Děkujeme tímto Severočeské vodárenské společnosti a.s. za zajímavou vyučovací hodinu, při které nám byla pomůcka předvedena. Dozvěděli jsme se něco o úpravě vody, zkusili jsme si několik pokusů a sadu jsme si převzali.

Slabikářový den

18.11. byl pro naše prvňáčky slavnostní den. Paní učitelka pozvala všechny rodiče, aby jim oznámila, že se jejich děti staly čtenáři. Žáci v jedné vyučovací hodině českého jazyka předvedli rodičům, jaké úsilí vynaložili od začátku školního roku. Vše začalo říkankami na jednotlivá písmenka, pokračovalo slabikováním, skládáním, psaním do písanek. A dnes -18. 11. 2019 přečetli z tabule první věty. Za své...

Lampiónový průvod

U příležitosti svátku svatého Martina jsme uspořádali tradiční lampiónový průvod pro žáky školy, děti z obou mateřských škol a veřejnost. Někteří žáci si vyrobili lampión ve školní družině, ostatní si přinesli vlastní. V 16,30 h jsme se sešli všichni před školou. Rozsvítili jsme si lampióny a vydali jsme se za Martinem na bílém koni. Cestu nám označovaly lucerničky. Došli jsme až...

Světový den laskavosti

Třetím rokem jsme se zapojili do oslav Světového dne laskavosti 13.11. Děkujeme všem dospělým, kteří se podíleli na sbírce ošacení pro Azylový dům v Duchcově. Dík patří dětem, které darovaly své hračky do Azylového domu pro matky s dětmi do Oseka. Jsme rádi, že děláte radost druhým dobrým skutkem.

Branný den

V pátek 25.10.2019 připravilo Muzeum civilní obrany Ústí nad Labem v naší škole, pod vedením odborníka z praxe, branný den. První dvě vyučovací hodiny žáci v tělocvičně nacvičovali přivolání pomoci na tísňové lince, první pomoc při oživování, masáž srdce a zkoušeli si ochranné masky. Další část branného dne byla v terénu. Seznámili jsme se zásadami bezpečnosti při manipulaci se střelnými zbraněmi,...

72 hodin

Záložka do knihy spojuje školy

Náplň projektu: Výměna záložek do knihy, navázání kontaktů se slovenskými školami Datum: do 31.10.2019 Organizátor: Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave a Knihovna Jiřího Mahena v Brně Počet zapojených žáků: 44  

Recyklohraní aneb Ukliďme si svět

10.9.2019 proběhl ve všech ročnících program, který byl zaměřen na environmentální výchovu. Cílem programu bylo, aby žáci pochopili zákonitosti přírody a vlivu člověka na ni, uvědomili si možné následky svého chování a vědomě přijmuli zodpovědnost za své jednání. Recyklace a vodní svět, recyklace a energie, recyklace a půda, recyklace a vzduch, recyklace a životní styl byla hlavní témata tohoto programu.