Kategorie: ZŠ Zabrušany

Vysvědčení

Vysvědčení

Školní rok 2019/2020 se kvůli uzavření škol v mnohém lišil od ostatních školních let. Bohužel, situace byla neobvyklá, museli jsme se s ní všichni vyrovnat. Díky dobré spolupráci všech kolegů, žáků i rodičů jsme toto pololetí úspěšně zvládli. 26. června jsme se společně viděli po velmi dlouhé době. Sešli jsme se ve školní jídelně, kde jsme se rozloučili s žáky...

Duchcovská růžička

26.2.2020 se dívky z naší školy zúčastnily recitační soutěže Duchcovská růžička. Sklidily velký úspěch. Z devíti soutěžících čtyři postoupily do okresního kola: Pavla Podholová, Tereza Vítková, Karolína Janušová, Šárka Škuthanová. Děkujeme všem dívkám, že nás úspěšně reprezentovaly a držíme jim palce v dalším kole.

Slavnostní předávání pololetního vysvědčení

Ve čtvrtek 30.1.2020 čekalo žáky všech ročníků slavnostní zakončení prvního pololetí školního roku 2019/2020. Vysvědčení jsme předávali ve školní družině. Přišli se na nás podívat předškoláci z mateřských škol, kteří si na svůj velký den musí ještě počkat. Prvňáčkové dostali své první vysvědčení v životě a diplom za to, v čem jsou opravdu dobří nebo dokonce nejlepší. Po rozdání vysvědčení a zhodnocení prvního půlroku...

Vánoční výtvarná soutěž

V listopadu jsme vyhlásili výtvarnou soutěž pro rodiče a žáky. Zadáním bylo jakýmkoliv způsobem vytvořit vánoční stromeček. Jak se díla vydařila, vidíte ve fotogalerii pod článkem. Jelikož porota nedokázala rozhodnout o vítězi, ocenila všechny zúčastněné. Děkujeme všem, kteří se snažili a svým vánočním stromečkem přispěli k výzdobě školy.

Vánoční besídka 2019

Bádání o vodě

Ve středu 11. prosince 2019 jsme převzali novou učební pomůcku pod názvem Bádání o vodě. Děkujeme tímto Severočeské vodárenské společnosti a.s. za zajímavou vyučovací hodinu, při které nám byla pomůcka předvedena. Dozvěděli jsme se něco o úpravě vody, zkusili jsme si několik pokusů a sadu jsme si převzali.

Slabikářový den

18.11. byl pro naše prvňáčky slavnostní den. Paní učitelka pozvala všechny rodiče, aby jim oznámila, že se jejich děti staly čtenáři. Žáci v jedné vyučovací hodině českého jazyka předvedli rodičům, jaké úsilí vynaložili od začátku školního roku. Vše začalo říkankami na jednotlivá písmenka, pokračovalo slabikováním, skládáním, psaním do písanek. A dnes -18. 11. 2019 přečetli z tabule první věty. Za své...

Lampiónový průvod

U příležitosti svátku svatého Martina jsme uspořádali tradiční lampiónový průvod pro žáky školy, děti z obou mateřských škol a veřejnost. Někteří žáci si vyrobili lampión ve školní družině, ostatní si přinesli vlastní. V 16,30 h jsme se sešli všichni před školou. Rozsvítili jsme si lampióny a vydali jsme se za Martinem na bílém koni. Cestu nám označovaly lucerničky. Došli jsme až...

Světový den laskavosti

Třetím rokem jsme se zapojili do oslav Světového dne laskavosti 13.11. Děkujeme všem dospělým, kteří se podíleli na sbírce ošacení pro Azylový dům v Duchcově. Dík patří dětem, které darovaly své hračky do Azylového domu pro matky s dětmi do Oseka. Jsme rádi, že děláte radost druhým dobrým skutkem.

Branný den

V pátek 25.10.2019 připravilo Muzeum civilní obrany Ústí nad Labem v naší škole, pod vedením odborníka z praxe, branný den. První dvě vyučovací hodiny žáci v tělocvičně nacvičovali přivolání pomoci na tísňové lince, první pomoc při oživování, masáž srdce a zkoušeli si ochranné masky. Další část branného dne byla v terénu. Seznámili jsme se zásadami bezpečnosti při manipulaci se střelnými zbraněmi,...