Kategorie: ZŠ Zabrušany

Návštěva dopravního hřiště v Teplicích

Návštěva dopravního hřiště v Teplicích Žáci 1. až 5. ročníku se 11.6. 2019 zúčastnili výuky na dopravním hřišti. Absolvovali přednášku městských strážníků o bezpečnosti chodců a cyklistů v různých dopravních situacích. Žáci se aktivně zapojili a na závěr přednášky vyplnili krátký dotazník, kde prokázali své znalosti. Všichni žáci dotazník zodpověděli správně a strážnici jim zatleskali. Poté si v praxi vyzkoušeli jízdu na dopravních komunikacích,...

Den dětí

V pátek 1.6.2019 jsme s dětmi oslavili Den dětí. DJ Veselá Huba dětem z obou mateřských školek a žákům základní školy připravil odpolední program s vesmírnou tématikou. Děti soutěžily, tančily, plnily vědomostní úkoly. Jako odměnu děti dostaly svítící náramek za prolezení černou dírou, nafukovací balónek a dětský časopis. Po skončení programu si opekly vuřty. Letos byl dětský den netradiční, ale vydařený.

Výtvarná soutěž

Letos byla vyhlášena výtvarná soutěž pro žáky a jejich rodiče na téma čarodějnice. Ve fotogalerii jsou nejen vítězné práce, ale i všechny ostatní výrobky. Vyzdobily nám celou vstupní halu školy. Všem moc děkujeme.

Beseda s Policií ČR

Dne 9.4.2019 proběhl na naší škole ve všech ročnících preventivní program s příslušníky Policie ČR.

Požární ochrana očima dětí

Zúčastnili jsme se soutěže požární ochrana očima dětí, kterou vyhlásilo Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Do soutěže jsme poslali za základní školu 6 obrázků.

Duchcovská růžička

Zúčastnili jsme se literární soutěže Duchcovská růžička, kterou organizoval DDM „Sluníčko“ Duchcov. Tentokrát nás reprezentovaly čtyři dívky. Recitovaly moc pěkně.

Informáček

Ve čtvrtek 14. 3.2019 se dva zástupci žáků z pátého ročníku zúčastnili soutěže Informáček, v ZŠ s RVIVT, Plynárenská, Teplice. Adam Zima a Vojtěch Vajmár si vedli dobře.

Rozdávání vysvědčení

31. leden 2019 byl v naší škole slavnostní den hlavně pro žáky prvního ročníku, kteří dostali své první vysvědčení. Paní učitelky postupně rozdaly vysvědčení všem žákům. Prvňáčci dostali za to, jak pilně pracovali celý půlrok, diplom. Zmrzlinový kornoutek byl sladkou tečkou za 1. pololetím školního roku 2018/2019. Předškoláci z mateřských školek, kteří se na vydávání vysvědčení přišli podívat, odměnili každého...

Vánoční besídka

19.12.2018 jsme uspořádali pro rodiče a širokou veřejnost vánoční vystoupení dětí z obou mateřských školek a žáků ze základní školy. Na besídku jsme pilně nacvičovali nejen ve výuce, ale přípravě jsme věnovali čas i mimo vyučování. Vánoční atmosféra na nás dýchala ze všech stran. Odměnou za snahu a píli byl pro nás velký potlesk. Fotogalerie