Kategorie: MŠ Želénky

Den dětí

V pátek 1.6.2019 jsme s dětmi oslavili Den dětí. DJ Veselá Huba dětem z obou mateřských školek a žákům základní školy připravil odpolední program s vesmírnou tématikou. Děti soutěžily, tančily, plnily vědomostní úkoly. Jako odměnu děti dostaly svítící náramek za prolezení černou dírou, nafukovací balónek a dětský časopis. Po skončení programu si opekly vuřty. Letos byl dětský den netradiční, ale vydařený.

Úplata v MŠ a ŠD

Úplata v MŠ Úplata v ŠD

Divadelní představení

Dne 24. 4. jsme byli na divadelním představení Vstávání  je na draka. Představení se konalo na Státním zámku Duchcov  a bylo spojeno s krátkou prohlídkou zámku.

Velikonoční dílna

Dne 16.4.2019 odpoledne proběhla ve školce velikonoční dílna s rodiči.

Policejní prevence

Dne 20.3. 2019 proběhl v mateřské školce preventivní program s příslušníky Policie ČR.

Maškarní karneval

Ve čtvrtek 21.2.2019 jsme si v Mateřské škole Želénky zorganizovali maškarní dopoledne, kterého se účastnil i Klaun Ála se svým hudebním představením. Dětem se dopoledne velice líbilo.

Duchcovská růžička

Dne 20.2.2019 se naše Mateřská školka Želénky zúčastnila recitační soutěže Duchcovská růžička. Naši školku reprezentovali Ennie a Robin.

Zimní olympiáda

Ve středu 30.1.2019 jsme si v Mateřské škole Želénky zorganizovali s dětmi Zimní olympiádu. Protože nebyl venku sníh, museli jsme si zazávodit v budově MŠ. Nejprve si děti natiskly pomocí kelímků olympijské kruhy a dozvěděly se něco o historii olympijských her. Zkusily si slalom a skoky na lyžích, lední hokej, bruslení. Za účast na olympiádě dostali všichni medaili.

Vánoční besídka

19.12.2018 jsme uspořádali pro rodiče a širokou veřejnost vánoční vystoupení dětí z obou mateřských školek a žáků ze základní školy. Na besídku jsme pilně nacvičovali nejen ve výuce, ale přípravě jsme věnovali čas i mimo vyučování. Vánoční atmosféra na nás dýchala ze všech stran. Odměnou za snahu a píli byl pro nás velký potlesk. Fotogalerie