Kategorie: Družina

Bílé moře Česka

Získali jsme 7. místo v soutěži Bílé moře Česka. Zástupci Společnosti mladých agrárníků ČR za podpory Ministerstva zemědělství nám přijeli předat ceny za umístění. Součástí vyhodnocení soutěže byla ochutnávka potravin živočišného původu.

Pouštění draků

Bílé moře Česka

Vytvořit reklamní plakát podporující spotřebu potravin živočišného původu s důrazem na českou produkci potravin, bylo zadání soutěže, kterou vyhlásila Společnost mladých agrárníků ČR za podpory Ministerstva zemědělství. Žáci se úkolu zhostili velmi dobře.  

Betlém

Zapojili jsme se do soutěže, kterou vyhlásila Kancelář prezidenta republiky. Zadáním soutěže bylo výtvarně zpracovat betlém. Dívky ze školní družiny použily techniku koláže. Úkolu se zhostily výborně, dílo se vydařilo.

Úplata v MŠ a ŠD

Úplata v MŠ Úplata v ŠD

Loučení s paní Zimou

Zdravá 5

Celostátní kuchařská soutěž Finále Zdravé 5 byla zaměřena na téma „vaření s láskou a radost z jídla“, a to nejen v rámci přípravy, ale i společné konzumace pohoštění. Letos vévodily Finále Zdravé 5 bylinky. Zadání tedy znělo: Udělej radost jídlem, jehož součástí bude libovolná bylinka! Utvořili jsme devět družstev a na fotografiích je vidět, jak si jednotlivá družstva s úkolem poradila.

Přeměna odpadů na zdroje

Přihlásili jsme se do soutěže, kterou vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu s názvem: Přeměna odpadů na zdroje. Vyrobili jsme: Člověče, nezlob se!

Ptačí budka

Přihlásili jsme se do soutěže pro školní družiny, kterou vyhlásily Severočeské vodovody a kanalizace a.s. Dostali jsme od organizátora materiál na ptačí budku. Na fotkách je vidět, jak jsme se úkolu zhostili.

Baterkožrout

Plnili jsme druhý úkol z RECYKLOHRANÍ pro tento rok s názvem – VYROBTE SI BATERKOŽROUTA! Vytvořili jsme ve školní družině BATERKOŽROUTA, do kterého budeme vhazovat vysloužilé baterie ke zpětnému vrácení.