Vysvědčení

Vysvědčení

Školní rok 2019/2020 se kvůli uzavření škol v mnohém lišil od ostatních školních let. Bohužel, situace byla neobvyklá, museli jsme se s ní všichni vyrovnat. Díky dobré spolupráci všech kolegů, žáků i rodičů jsme toto pololetí úspěšně zvládli.
26. června jsme se společně viděli po velmi dlouhé době. Sešli jsme se ve školní jídelně, kde jsme se rozloučili s žáky 5. ročníku, vyhodnotili jsme soutěž ve čtení.
Vysvědčení tentokrát nedostaly jen děti, ale i jejich rodiny. Jim patří dík za to, že jsme toto nelehké období zvládli.
Věříme, že se opět potkáme ve třídách v úterý 1. září, kdy má začít v normálním režimu nový školní rok 2020/2021.