Záložka do knihy spojuje školy

Náplň projektu: Výměna záložek do knihy, navázání kontaktů se slovenskými školami
Datum: do 31.10.2019
Organizátor: Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave a Knihovna Jiřího Mahena v Brně
Počet zapojených žáků: 44