Houbování

Dne 8. 10. proběhl v MŠ projekt Houby, houby, houbičky. Děti se naučily rozpoznávat houby jedlé, nejedlé a jedovaté. Dozvěděly se o jejich významu a použití. Naučily se nové písničky, které doprovázely pohybem. Zahrály si různé pohybové hry, při kterých si závodily a procvičily si obratnost a postřeh. Z brambory a přírodnin si vyrobily krásného hříbka.