První zvonění

V pondělí 2. září 2019 se sešli všichni žáci, učitelé, rodiče a zástupci obce před školou, aby společně přivítali nové prvňáčky. Nejprve ke všem promluvil pan starosta Ing. Vítězslav Škuthan a poprvé zazvonil zvonečkem. Popřál nejen jim, ale i všem ostatním mnoho úspěchů v novém školním roce. Poté si vzala slovo paní ředitelka Mgr. Dana Plachá a promluvila ke všem žákům. Po krátkém přivítání se všichni rozešli do svých tříd a školní rok 2019/2020 byl zahájen.