Návštěva dopravního hřiště v Teplicích

Návštěva dopravního hřiště v Teplicích
Žáci 1. až 5. ročníku se 11.6. 2019 zúčastnili výuky na dopravním hřišti. Absolvovali přednášku městských strážníků o bezpečnosti chodců a cyklistů v různých dopravních situacích. Žáci se aktivně zapojili a na závěr přednášky vyplnili krátký dotazník, kde prokázali své znalosti. Všichni žáci dotazník zodpověděli správně a strážnici jim zatleskali.
Poté si v praxi vyzkoušeli jízdu na dopravních komunikacích, zapojili se jako řidiči i chodci. Museli dodržovat pravidla bezpečnosti silničního provozu za dozoru strážníků a učitelek.
Žáci byli nadšeni, počasí nám přálo a těšíme se na příští rok!