Jak se čistí naše zuby

Děti hrály námětové hry: „Na zubaře“. Uměly vyjmenovat názvy částí ústní dutiny, nástrojů k čištění zubů a péči o ně. Poslechly si příběh: „Trápení se zoubky“ a povídaly o svých zážitcích u zubaře. Po svačině a obědě si společně vyčistily zuby.