Archiv měsíce: Březen 2019

Uzavření ŠD – Velikonoce

Uzavření ŠD – Velikonoce

Loučení s paní Zimou

Požární ochrana očima dětí

Zúčastnili jsme se soutěže požární ochrana očima dětí, kterou vyhlásilo Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Do soutěže jsme poslali za základní školu 6 obrázků.

Zdravá 5

Celostátní kuchařská soutěž Finále Zdravé 5 byla zaměřena na téma „vaření s láskou a radost z jídla“, a to nejen v rámci přípravy, ale i společné konzumace pohoštění. Letos vévodily Finále Zdravé 5 bylinky. Zadání tedy znělo: Udělej radost jídlem, jehož součástí bude libovolná bylinka! Utvořili jsme devět družstev a na fotografiích je vidět, jak si jednotlivá družstva s úkolem poradila.

Jak se čistí naše zuby

Děti hrály námětové hry: „Na zubaře“. Uměly vyjmenovat názvy částí ústní dutiny, nástrojů k čištění zubů a péči o ně. Poslechly si příběh: „Trápení se zoubky“ a povídaly o svých zážitcích u zubaře. Po svačině a obědě si společně vyčistily zuby.

Zimní olympiáda

Dne 7. 1. jsme si zahráli na sportovce. Procvičili jsme si celé tělo. Naučili jsme se názvy zimních sportů a seznámili jsme se s průběhem olympijských her. Nakreslili jsme si olympijské kruhy. Jelikož nebyl sníh, děti si disciplíny splnily v tělocvičně.

Duchcovská růžička

Soutěž v recitaci Duchcovská růžička, kterou organizoval DDM Sluníčko Duchcov, proběhla dne 20.2.2019. Z naší školky přednášelo šest dětí. Všechny děti dostaly za krásný přednes sladkou odměnu.

Tři králové

Tradičně, jako každý rok, jsme byli popřát dětem ze základní školy vše nejlepší do nového roku, zazpívali jsme písničku a obdarovali jsme je vyrobenými záložkami.

Přeměna odpadů na zdroje

Přihlásili jsme se do soutěže, kterou vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu s názvem: Přeměna odpadů na zdroje. Vyrobili jsme: Člověče, nezlob se!

Ptačí budka

Přihlásili jsme se do soutěže pro školní družiny, kterou vyhlásily Severočeské vodovody a kanalizace a.s. Dostali jsme od organizátora materiál na ptačí budku. Na fotkách je vidět, jak jsme se úkolu zhostili.